Zallinger İnterpolasyon

Məqalələr: The Nəzəriyyələr

Zallinger İnterpolasyon

Kitabxana

The Missing Link

Təkamül

Tərəqqi Mart şöhrətli elmi illüstrator Rudolf Zallinger tərəfindən sapiens Homo gələcəyinə yolda itkin links təsvir.

Ədədi analizi riyazi sahəsində interpolation məlum data bal discrete set daxilində yeni data xal tikintisi metodudur.

Mühəndis və elm, bir çox hallarda nümunə və ya müstəqil dəyişən dəyərlər məhdud sayda bir funksiya dəyərlər təmsil edən sınaq, əldə data xal bir sıra var. Bu tez-tez müstəqil dəyişən bir aralıq dəyər ki, funksiyası dəyəri interpolate (yəni qiymətləndirilməsi) üçün tələb olunur. Bu curve uyğun və ya reqressiya təhlili ilə əldə edilə bilər.

Onun tərkib interpolation üsulları istifadə Edge Analytics® Beləliklə, Seaphantom: kimin həll seriallarda və ya böyük sürətlə konteyner daşıyan bilən təcili yük gəmiləri "therms" cəlb bir - proqram, SPI dəniz göndərmə müasir yaş bir itkin link var ki, müəyyən.

İnterpolasyon