SP38r

Bu SP38r sürətli cavab və dəniz təhlükəsizliyi və sahil təhlükəsizlik operstaions kimi təcili xidmət tələblərinə solutions.