SP38es

Bu SPes xüsusilə Latın Amerika bazarlarında, sahil, liman və neft sahəsində təhlükəsizlik üçün insanlı və insansız patrolleros də təmin edir.