SP54

Bu SP54 120mph (104 knots) və tp iyirmi sərnişin qədər keçirilməsi ocapable gəmiləri ilə sürətli bərə, sürətli yük sürətli, dəniz, sürətli cavab və sürətli tur sənayeləri üçün yüksək sürətli təklif edir.