SP72x

Bu SP72x yüksək dəyər ilə dolu və yenidən imagining tənqidi təchizat zəncirləri daha sürətli yayılması üçün istehsal ediləcək Phantoms istifadə imkanı üçün imkan standart TEU konteyner daşıyan qabiliyyətini təmin edir.