Təsiri: Fast Feribotlar

Proqnozlar: Fast Feribotlar

Tez Ferry Market təsiri

Market Share potensial illik xalis gəlir

FAST FERRY: proqnozlaşdırılır MARKET XÜLASƏSİ
 
 
Market ShareSərnişinlərinGəmilərGəlir @ 12 / paxXərcXalis gəlirlər
10% WO Penetrasyon57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO Penetrasyon114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO Penetrasyon172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

FAST FERRY: proqnozlaşdırılır GƏLİRLƏRİ HAQQINDA HESABAT
 
 
 
# Qayıq yerləşən3383170234301
Market Share1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Əməliyyat xərcləri24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610-
Ümumi Margin19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Amortizasiya852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389-
G & A6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652-
Faiz Gəlirləri22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Faiz xərcləri3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500-
Pretax gəlir9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Mənfəət Vergisi2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519-
Xalis gəlirlər6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Amortizasiya852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Faiz Gəlirləri22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000-
Faiz xərcləri3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Mənfəət Vergisi2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Xalis gəlirlər12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Planlaşdırılan Balans

FAST FERRY: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Hesablama debitor439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventar100,000251,000513,000706,000908,000
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Əsas vəsaitlər
Dəyəri100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722-
Xalis əsas vəsaitlər99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
CƏMİ AKTİVLƏR100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Uzun Müddətli Öhdəliklər89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Cəmi öhdəliklər89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Ədalət
Ümumi Fond500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Capital ilə ödənilən əlavə4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Ümumi kapital11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

FAST FERRY: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər247,632381,428685,145549,029605,392
Digər aktivlər25,000-----
Amortizasiya852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventar100,000-151,000-262,000-193,000-202,000-
Digər öhdəliklər50,000----
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000-
Kapital qoyuluşları5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend ödənişlər-----
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Dövr üzrə xalis pul artım1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

xülasə