Impact: Fast Offshore

Proqnozlar: Fast Dəniz Xidmətlər

Tez Dəniz Market təsiri

Market Share potensial illik xalis gəlir

FAST DƏNİZÇİLƏRİN XİDMƏTLƏRİ: proqnozlaşdırılır MARKET XÜLASƏSİ
 
səhmHelosGəlir / Gəmi / MoGəlirXərcXalis gəlirlər
10% Share110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Share218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Share326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

FAST DƏNİZÇİLƏRİN XİDMƏTLƏRİ: proqnozlaşdırılır GƏLİRLƏRİ HAQQINDA HESABAT
 
# Qayıq yerləşən2577180335542
Market Share
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Əməliyyat xərcləri18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906-
Ümumi Margin33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Amortizasiya214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222-
G & A3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781-
Faiz Gəlirləri536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Faiz xərcləri724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937-
Pretax gəlir29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Mənfəət Vergisi7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785-
Xalis gəlirlər21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Amortizasiya214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Faiz Gəlirləri536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620-
Faiz xərcləri724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Mənfəət Vergisi7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Xalis gəlirlər29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Planlaşdırılan Balans

FAST DƏNİZÇİLƏRİN XİDMƏTLƏRİ: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Hesablama debitor516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Inventar57,000177,000417,000774,0001,251,000
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Əsas vəsaitlər
Dəyəri57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd Depr214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222-
Xalis əsas vəsaitlər56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
CƏMİ AKTİVLƏR84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Uzun Müddətli Öhdəliklər20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Cəmi öhdəliklər20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Ədalət
Ümumi Fond4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Capital ilə ödənilən əlavə42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Bölüşdürülməmiş mənfəət16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Ümumi kapital63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

FAST DƏNİZÇİLƏRİN XİDMƏTLƏRİ: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Digər aktivlər25,000-
Amortizasiya214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Inventar57,000-120,000-240,000-357,000-477,000-
Digər öhdəliklər50,000
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636-
Kapital qoyuluşları46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Dividend ödənişlər5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839-
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Dövr üzrə xalis pul artım26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

xülasə