Təsiri: Akademiyası

Proqnozlar: Akademiyası

Dəniz Uçuş bazarı Yerli Akademiyası təsiri

Market Share potensial illik xalis gəlir

Fərziyyələr
 
 
 
 
 
Il 1Il 2Il 3Il 4Il 5
Ports26140313475579
Boats (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilots2581,4023,1264,7505,787
Pilots / rüb653517821,1881,447
Sinif otaqları11368
Öğretim1491417

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

MARITIME Uçuş AKADEMİYASI: proqnozlaşdırılır GƏLİRLƏRİ HAQQINDA HESABAT
 
# Tələbələr2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Əməliyyat xərcləri206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781-
Ümumi Margin5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Amortizasiya30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167-
G & A1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367-
Faiz Gəlirləri149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Faiz xərcləri108,675-320,250-525,875-717,150-892,675-
Pretax gəlir4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Mənfəət Vergisi1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972-
Xalis gəlirlər2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Amortizasiya30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Faiz Gəlirləri149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942-
Faiz xərcləri108,675320,250525,875717,150892,675
Mənfəət Vergisi1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Xalis gəlirlər4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Planlaşdırılan Balans

MARITIME Uçuş AKADEMİYASI: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Hesablama debitor53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventar3,4507,10011,15015,20019,650
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Əsas vəsaitlər
Dəyəri3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167-
Xalis əsas vəsaitlər3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
CƏMİ AKTİVLƏR10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər2,06410,07022,51934,47741,958
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər52,06460,07072,51984,47791,958
Uzun Müddətli Öhdəliklər3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Cəmi öhdəliklər3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Ədalət
Ümumi Fond500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Capital ilə ödənilən əlavə4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Ümumi kapital7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

MARITIME Uçuş AKADEMİYASI: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor53,411-236,816-356,940-336,158-214,648-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər2,0648,00612,44911,9577,481
Digər aktivlər25,000-----
Amortizasiya30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventar3,450-3,650-4,050-4,050-4,450-
Digər öhdəliklər50,000----
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000-
Kapital qoyuluşları5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend ödənişlər-----
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Dövr üzrə xalis pul artım7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

xülasə