İqtisadi Sahəyə Təsirin: Dəniz Aerodinamika

Proqnozlar: Dəniz hava dizayn və istehsal

Design & Manufacturing yerli Təsirin

Market Share potensial illik xalis gəlir

D & M: proqnozlaşdırılır MARKET XÜLASƏSİ
 
Market ShareQayıqlarÜmumi XərcləriÜmumi gəlirXalis gəlirlər
30,720,000,000
10% Share1,0242,672,640,0003,072,000,000399,360,000
20% Share2,0485,345,280,0006,144,000,000798,720,000
30% Share3,0728,017,920,0009,216,000,0001,198,080,000

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

D & M: proqnozlaşdırılır GƏLİRLƏRİ HAQQINDA HESABAT
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış123,000,000672,000,0001,500,000,0002,280,000,0002,778,000,000
Əməliyyat xərcləri90,058,500-495,144,000-1,106,550,000-1,682,460,000-2,049,831,000-
Ümumi Margin32,941,500176,856,000393,450,000597,540,000728,169,000
Amortizasiya52,778-740,278-2,048,611-3,629,167-5,119,097-
G & A16,951,500-89,496,000-198,450,000-301,140,000-367,029,000-
Faiz Gəlirləri288,8771,789,4985,678,83212,439,66121,625,980
Faiz xərcləri84,000-483,000-1,113,000-1,722,000-1,932,000-
Pretax gəlir16,142,09987,926,220197,517,221303,488,494375,714,883
Mənfəət Vergisi4,842,630-26,377,866-59,255,166-91,046,548-112,714,465-
Xalis gəlirlər11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Amortizasiya52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Faiz Gəlirləri288,877-1,789,498-5,678,832-12,439,661-21,625,980-
Faiz xərcləri84,000483,0001,113,0001,722,0001,932,000
Mənfəət Vergisi4,842,63026,377,86659,255,16691,046,548112,714,465
Xalis gəlirlər15,990,00087,360,000195,000,000296,400,000361,140,000

Planlaşdırılan Balans

D & M: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
 
 
 
 
ProqnozlaşdırılırProqnozlaşdırılırProqnozlaşdırılırProqnozlaşdırılırProqnozlaşdırılır
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483
Hesablama debitor1,230,0006,720,00015,000,00022,800,00027,780,000
Inventar4,00016,25031,50049,75059,000
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər15,702,83281,792,319223,967,045435,947,258696,090,483
Əsas vəsaitlər
Dəyəri4,000,00016,250,00031,500,00049,750,00059,000,000
Acc'd Depr52,778-793,056-2,841,667-6,470,833-11,589,931-
Xalis əsas vəsaitlər3,947,22215,456,94428,658,33343,279,16747,410,069
Digər Aktivlər-----
CƏMİ AKTİVLƏR19,650,05497,249,264252,625,378479,226,424743,500,552
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər900,5854,951,44011,065,50016,824,60020,498,310
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər950,5855,001,44011,115,50016,874,60020,548,310
Uzun Müddətli Öhdəliklər2,400,00011,400,00020,400,00028,800,00026,400,000
Cəmi öhdəliklər3,350,58516,401,44031,515,50045,674,60046,948,310
Ədalət
Ümumi Fond500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Capital ilə ödənilən əlavə4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət11,299,46972,847,824211,109,878423,551,824686,552,242
Ümumi kapital16,299,46980,847,824221,109,878433,551,824696,552,242

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

D & M: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər11,299,46961,548,354138,262,055212,441,946263,000,418
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor1,230,000-5,490,000-8,280,000-7,800,000-4,980,000-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər900,5854,050,8556,114,0605,759,1003,673,710
Digər aktivlər25,000-----
Amortizasiya52,778740,2782,048,6113,629,1675,119,097
Inventar4,000-12,250-15,250-18,250-9,250-
Digər öhdəliklər50,000----
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri11,043,83260,837,237138,129,476214,011,963266,803,975
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri4,000,000-12,250,000-15,250,000-18,250,000-9,250,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc3,000,00012,000,00015,000,00018,000,0009,000,000
LTD Paydowns600,000-3,000,000-6,000,000-9,600,000-11,400,000-
Kapital qoyuluşları5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend ödənişlər-----
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri7,400,00012,000,00011,000,0008,400,0002,400,000-
Dövr üzrə xalis pul artım14,443,83260,587,237133,879,476204,161,963255,153,975
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri14,443,83275,031,069208,910,545413,072,508668,226,483

xülasə