Sorunsuz Nəqliyyat: UIC

İnnovasiyalar: The ITF / MDB

... Hər rejimi ən yaxşı üstünlükləri onlara əlavə etmək üçün optimize olmalıdır ...

Jean-Pierre Loubinoux bəyanatı

Baş Direktor

MDB

Beynəlxalq Dəmir Yolu Birliyinin