Dəniz Uçuş Akademiyası

Akademiyası

Dəniz Uçuş Akademiyası

Dəniz Uçuş Akademiyası

Dəniz uçuş SPI Akademiyası pilot, iştirakçıları, mexanika və təsdiq üzv olmaq istəyən istehsal kadr hazırlanır və təsdiq Dəniz Phantom Əməliyyatlar Team.