Marad

İnnovasiyalar: ABŞ / MARAD

Amerika dəniz nəqliyyatı sənayesi ölkənin iqtisadiyyat və davamlı tərəqqi üçün tamamilə vacibdir ki, yüksək inkişaf etmiş, qlobal, intermodal nəqliyyat şəbəkəsinin çevrilmişdir.

Agentlik daha yaxşı gələcək planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün müxtəlif dəniz nəqliyyatı maraqlı tərəflər ilə işləyir.