Fast Ferry fikir ayrılığı

Məqalələr: The Nəzəriyyələr

Fast Ferry fikir ayrılığı

Kitabxana

Vektor hesablama ildə ayrılığı imzalanmış scalar baxımından bir nöqtəsində bir vektor sahəsində mənbə və ya sink həcmini ölçür bir vektor operatorudur.

Daha texniki, fikir ayrılığı bir nöqtə ətrafında bir infinitesimal həcmi bir vektor sahəsində xarici flux həcmi sıxlığı təmsil edir.

Bu qızdırılır və ya soyudulur Məsələn, hava hesab edir. Bu, misal üçün müvafiq vektor sahəsində bir nöqtədə hərəkət hava sürət edir. Hava bir bölgədə qızdırılır Əgər bütün istiqamətlərdə genişləndirəcək, belə ki, regionda sürəti sahəsində bal zahiri ki. Ona görə ki, regionda sürət sahəsində fikir ayrılığı regionda bir mənbə kimi, müsbət dəyər olardı. Hava Cools və müqavilələr varsa, fikir ayrılığı mənfi və regionda bir sink adlanır.

Bizim halda Seaphantom sürət, sıra və aşağı yanacaq dəyəri proqramları, marşrutları və tranzit dəfə ölçülür kimi dəyişənlərin bütün istiqamətlərdə genişləndirilməsi ilə sürətli bərə bazarında geniş fikir ayrılığı yaradır.

Fikir ayrılığı