Impact: Müdafiə (P2)

Proqnozlar: Fast Müdafiə (p2)

Bu bölmədə yeni 2012 data daxil yenilənir isə TİKİNTİSİ İLƏ hazırda. Biz yanvar ayının sonunda başa IMPACT bölmə gözləmir.

Tez Müdafiə (P2) Market təsiri

Market Share potensial illik xalis gəlir

FAST FREIGHT: proqnozlaşdırılır MARKET XÜLASƏSİ
 
 
Market ShareGəlir ShareGəmilərSP gəlirSP XərcləriSP xalis gəlirlərMənfəət / Gəmi
1% Share1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Share2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Share3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Share5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Share6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Planlaşdırılan Mənfəət və Zərər Hesabatı

FAST FREIGHT: proqnozlaşdırılır GƏLİRLƏRİ HAQQINDA HESABAT
 
 
# Qayıq yerləşən3061115213384
Market Share0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Satış48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Əməliyyat xərcləri22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531-
Ümumi Margin26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Amortizasiya777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389-
G & A4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306-
Faiz Gəlirləri164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Faiz xərcləri2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000-
Pretax gəlir18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Mənfəət Vergisi5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422-
Xalis gəlirlər12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Amortizasiya777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Faiz Gəlirləri164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254-
Faiz xərcləri2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Mənfəət Vergisi5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Xalis gəlirlər21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Planlaşdırılan Balans

FAST FREIGHT: proqnozlaşdırılır BALANS
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
AKTİVLƏR
Cari aktivlər
/ Əmanətlər yoxlanılması8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Hesablama debitor481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventar91,000185,000348,000643,0001,157,000
Digər aktivlər25,00025,00025,00025,00025,000
Cəmi aktivlər8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Əsas vəsaitlər
Dəyəri91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722-
Xalis əsas vəsaitlər90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
CƏMİ AKTİVLƏR99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL
Öhdəliklər
Cari öhdəliklər
Hesablama ödəniləcək məbləğlər220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Digər qısamüddətli öhdəliklər50,00050,00050,00050,00050,000
Ümumi Kömək öhdəliklər270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Uzun Müddətli Öhdəliklər81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Cəmi öhdəliklər81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Ədalət
Ümumi Fond500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Capital ilə ödənilən əlavə4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Bölüşdürülməmiş mənfəət12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Ümumi kapital17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Planlaşdırılan Pul vəsaitlərinin hərəkəti

FAST FREIGHT: proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin hərəkəti
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN
Xalis gəlirlər12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Xalis gəlir barışmaq Düzəlişlər
: əməliyyatlar təmin xalis pul
Dəyişməsi:
Hesablama debitor481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442-
Hesablama ödəniləcək məbləğlər220,325232,149417,612789,8111,422,368
Digər aktivlər25,000-----
Amortizasiya777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventar91,000-94,000-163,000-295,000-514,000-
Digər öhdəliklər50,000----
Əməliyyat Activities ilə xalis pul vəsaitləri13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN
Avadanlıq91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000-
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000-
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN
LTD Borc90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000-
Kapital qoyuluşları5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend ödənişlər-----
Maliyyələşdirilməsi Activities ilə xalis pul vəsaitləri86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Dövr üzrə xalis pul artım8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Dövrünün əvvəlinə pul vəsaitləri-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Dövrünün sonuna pul vəsaitləri8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

xülasə